Nordlys svarer på kritikken: «Hilmarsens konspirasjonsteori faller raskt» – Medier24.com
HELGE NITTEBERG blir sjefredaktør i Nordlys. (Foto: Bladet Nordlys)

HELGE NITTEBERG, sjefredaktør i Nordlys. (Arkivfoto: Bladet Nordlys)


Nordlys svarer på kritikken: «Hilmarsens konspirasjonsteori faller raskt»


DEBATT: – Asbjørn Jaklin har opptrådt meget ryddig i denne saken, svarer sjefredaktør Helge Nitteberg.

 
  • HELGE NITTEBERG, sjefredaktør i Nordlys

 

Tidligere byrådsleder Øivind Hilmarsen i Tromsø hevder i et debattinnlegg at Nordlys og kommentator Asbjørn Jaklin har brutt pressens etiske regler. Vi tilbakeviser påstanden.

Asbjørn Jaklin har fulgt den betente skytebanesaken gjennom flere år. Som aktiv jeger og sporadisk bruker av leirduebanen, har han sett det tragiske i at han skulle terrorisere boligfelt eller ødelegge naturskjønne områder for å praktisere hobbyen sin. Dette har han skrevet om og klargjort sitt utgangspunkt.

 

 

Tromsø kommune utredet 20 alternativer til ny lokalisering av skytebanen. Hensynet til reindriften stoppet flere av disse. Kommunen kom ut med tre alternativer, alle i mye brukte naturområder på Kvaløya:  Kattfjordeidet, Simavika og Krabbåsen. Da Jaklin skrev sin første kommentar i 2012, argumenterte han mot alle disse tre alternativene. Å flytte en skytebane fra et naturskjønt område i Tromsdalen, til ett av de tre alternativene var en håpløs løsning, mente vår kommentator.

Siste utvikling i saken er at formannskapet i  Tromsø sendte ut et forslag om å etablere ny skytebane i Kjoselvdalen, nær boliger i Tønsvika. Jaklin argumenterte, med samme utgangspunkt som jeger og leirdueskytter, mot dette forslaget og lanserte en fornuftig løsning: Saltdalen. Han tok også til orde for en ny dialog med reindriften om en løsning i de andre ubebodde sidedalene til Lavangsdalen. «Send oss snarest mulig til skyggenes dal,» konkluderte Jaklin. Med andre ord: send skytterne til ubebodde og ugjestmilde trakter langt fra folk.

 

jaklin-nordlys

 

Jaklin har opptrådt meget ryddig i denne saken. I en relativt liten by som Tromsø er det ikke til å unngå at vi av og til skriver om saker som angår folk vi kjenner, er på nikk med, eller går på jakt sammen med. Han har opplyst at han er medlem av Norges Jeger- og Fiskerforbund, bruker av leirduebanen og at hans speidersønn i forrige runde var innblandet da Simavika var inne i  bildet.

Burde Jaklin også opplyst at han er venn av Tore Andreassen som har hytte i Simavika?

Vi ser ingen grunn til det i den siste kommentaren, «Send oss til skyggenes dal» fra 9. september i år. Der argumenterer vår kommentator mot et forslag om å legge skytebanen til Kjoselvdalen, ikke Simavika.

 

Hva så med den første kommentaren, «En skytters bekjennelser», fra 25. juni 2012? Burde han opplyst om vennskapet der, da Simavika ennå var inne i bildet som ett av tre alternativer?

Dette er et skjønnsspørsmål, det kunne vært gjort, men vi mener at det ikke var nødvendig. Konspirasjonsteorien til Hilmarsen – at Jaklin har skrevet om saken for å berge en venns hytte i Simavika – faller raskt hvis man studerer fakta i saken.

Jaklin har ikke skjermet Simavika, slik Hilmarsen påstår, men har argumentert mot samtlige lokaliseringsalternativer vest for sentrum fordi disse havner i de høyt skattede naturområdene på Kvaløya. 

 

Oppdatert: Nordlys presiserer at Simavika ligger på Ringvassøya, ikke Kvaløya – slik Hilmarsen helt riktig påpeker.

 

 

 
Flere medienyheter? Følg oss på Facebook: