10 forslag som NJ mener kan gi mer åpenhet – Medier24.com
Ina Lindahl Nyrud, medierettsadvokat i Norsk Journalistlag. (Foto: Anette Selmer Andresen)

Ina Lindahl Nyrud, medierettsadvokat i Norsk Journalistlag. (Foto: Anette Selmer Andresen, NJ)


10 forslag som NJ mener kan gi mer åpenhet


Norsk Journalistlag med omfattende innspill når offentlighetsloven nå evalueres.

 

Offentleglova evalueres i disse dager av Justisdepartementet, og NJ har denne uka levert sitt innspill til høringen.

– En av de viktigste høringsuttalelsene NJ har levert på lenge, sier medierettsadvokat Ina Lindahl Nyrud i en melding på NJ.no.

Dagens offentlighetslov ble vedtatt for ti år siden, og skulle gi mer og enklere innsyn i offentlige myndigheter, etater og selskaper.

Men innsynarbeidet blir ofte vanskelig, og motarbeidet, av det som sitter på informasjonen, mener NJ.

I høringssuttalelsen til Justisdepartementet (pdf) peker NJ på ti forslag som kan gi større åpenhet, som forbedringer i dagens lovverk:

  • Sanksjoner må vurderes.
  • Loven må gjelde flere.
  • Prinsippet om merinnsyn må styrkes.
  • Taushetsplikten må gjennomgås.
  • Retten til innsyn i organinterne dokumenter må styrkes.
  • Innholdet på Offentlig Elektronisk Postjournal (OEP) må utvides.
  • Forhåndsklassifisering må bli forbudt.
  • Lovregulere den aktiv informasjonsplikten.
  • Krav til saksbehandlingstid må inn i loven.
  • En uavhengig klagenemnd må opprettes. Uansett kan klageordningen styrkes ved å gi Sivilombudsmannen større mandat i innsynssaker.

 

 

 

 
Flere medienyheter? Følg oss på Facebook: