Oslo tingrett sier nei til å behandle Snowden-søksmål – Medier24.com
HJELPER SNOWDEN: På pressekonferanse mandag - fra venstre - advokat Jon Wessel-Aas, NJ-leder Thomas Spence, generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund og generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening. (Foto: Gard L. Michalsen)

NJ, NP OG NR: Her i forbindelse med en å pressekonferanse i mai om Snowden-saken. Fra venstre - advokat Jon Wessel-Aas, NJ-leder Thomas Spence, generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund og generalsekretær Arne Jensen i Norsk Redaktørforening. (Foto: Gard L. Michalsen)


Oslo tingrett sier nei til å behandle Snowden-søksmål


Men saken ankes videre i rettssystemet.

 

Oslo (NTB): Oslo tingrett avviser å behandle søksmålet Edward Snowden anla mot staten.

Snowden ville gå til sak for å få rettslig fastslått at Norge ikke har adgang til å utlevere ham til USA.

Snowden gikk 21. april 2016 til sivilt søksmål mot staten ved Justis- og beredskapsdepartementet. Bakgrunnen var at Snowden, som for tiden befinner seg i Russland, den 18. november i år skal motta Ossietzky-prisen som organisasjonen PEN deler ut i Norge.

 

 

Snowden er amerikansk statsborger, og han har siden juni 2013 vært etterlyst av amerikanske myndigheter, mistenkt for å ha overlevert graderte dokumenter om det amerikanske etterretningsprogrammet PRISM til utenforstående.

Snowden har i stevningen vist til at han ikke kan utleveres til USA, idet de forhold han er siktet for i hjemlandet gjelder politiske lovbrudd.

Staten mente at søksmålet måtte avvises fordi den rettslige prøvingen av utleveringsspørsmål skal behandles av domstolen i straffeprosessuelle former.

En slik domstolsprøving kan først skje når det foreligger en utleveringsbegjæring, og den som er begjært utlevert befinner seg i Norge. Snowden befinner seg ikke i Norge, og USA har heller ikke fremmet utleveringsbegjæring.

Det var Oslo tingrett enig i, og i kjennelsen slås det fast at Snowden må ut med 7.000 kroner i sakskostnader til staten.

Men saken ankes videre, bekrefter norske presseorganisasjoner – som har vært Snowdens partshjelpere i saken: 

– Retten gjør det enkelt for seg selv og velger minste motstands vei, mener Norsk Redaktørforening, Norsk Journalistlag og Norsk Presseforbund.

De er glad for at kjennelsen blir anket.

 

 
Flere medienyheter? Følg oss på Facebook: